Page 8 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

Om författaren
Maria Brommels
Maria Brommels har jobbat på Finlands kommuntidning Fikt från
starten 1993 och sedan år 2005 som redaktionschef. Innan dess
jobbade Brommels för Stadsförbundet och undervisade vid Svens-
ka social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
Brommels är pensionerad sedan hösten 2012.