Page 70 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

70
6. Servicen är kärnan
i verksamheten
Vid förhandlingarna om en kommunsammanslagning är frågan om
servicen till invånarna viktig. Kan den bli bättre då resurserna blir
större? Ska den koncentreras så att resorna blir längre? Kommer
den att fungera lika smidigt som i sina bästa stunder hittills?
Alla de fyra exempelkommunerna i den här studien lovar i sam-
manslagningsavtalen att erbjuda närservice. Beslutsfattarna, både
kommundirektörerna och de förtroendevalda, säger i intervjuerna
att servicen inte påverkats av kommunsammanslagningen. Exem-
pelvis i Vörå var ett uttalat mål att invånarna inte ska märka någon-
ting och allt tyder på att det blev så.
Flertalet av svararna i snabbintervjuerna fick lov att tänka efter
när de fick frågan om skillnader i service före och efter. Det var
inte till servicen deras tankar i första hand gick apropå samman-
slagningen.
Jag märker ingen skillnad. Jag har haft lika långt till båda ställena
(de tidigare kommunkanslierna) och jag far så sällan dit.
(Sagt i Vörå)
Inte kommer jag på någonting positivt. Kanske bussbiljetten som de
kommit på.
(Sagt i Raseborg)
I stort sett finns servicepunkterna kvar och brukaren möts ofta av
samma människor som före sammanslagningarna, var kontentan.
De gånger det sker försämringar i servicens tillgänglighet blir
det genast många kommentarer. I Vörå fanns en stor medvetenhet