Page 110 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

110
Noter
1
Lag om en kommun- och servicestrukturreform 169/2007, 1§, s.k. ”ramlagen”.
2
Skärgårdsdelegationen: Det nationella skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet
2012–2015.
3
Meklin och Pekola-Sjöblom, s. 40.
4
Kallio, Meklin, Tammi och Vakkuri, s. 154.
5
Kommunindelningslag 29.12.2009/1698, 1§.
6
Lag om en kommun- och servicestrukturreform 169/2007, sk. ”ramlagen”.
7
Tuori, 2012.
8
Samgångsavtal mellan Oravais och Vörå-Maxmo kommuner, 21 § och 16 §.
9
Avtal om ordnande av förvaltning och service. Ekenäs, Karis och Pojo 7.6.2007.
10
Samgångsavtal mellan Liljendal, Lovisa, Pernå och Strömfors 4.8.2008.
11
Samgångsavtal mellan kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Pargas stad
27.8.2007.
12
Lag om en kommun- och servicestrukturreform 169/2007, s.k. ”ramlagen”.
13
Sandberg, 2012 s. 62.
14
Samgångsavtal, bilaga 1 s. 6.
15
Hiironniemi, 2013 2. 17.
16
Morjens, informationstidning.
17
Se källföteckning för nätadress, Strateginen yhdistyminen.
18
Sandberg och Pihlaja, 2012.
19
Meklin och Pekola-Sjöblom s. 61.
20
Lund, 2013.
21
Läs mer om medborgardialog på www.skl.se.
22
Wikberg, 2013.
23
Sandberg och Pihlaja, 2012.
24
Fredriksson, s. 24.
25
Samgångsavtal, bilaga 1.
26
Leinamo, s. 101.
27
Kommunförbundet informerar 30.5.2012.
28
Enkät 2011 inom ARTTU-projektet.
29
Lovisas stads förvaltningsstadga 2 §.
30
Herberts, s. 48.
31
Tuori, 2012.
32
Pekola-Sjöblom, 2012 s. 46, 36, 62 och 38.