Page 108 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

108
Lovisa stadstrategi på webben, Lovisa / Beslutsfattande / Stadens strategier och
instruktioner / Stadsstrategi 20.04.2012
Medborgardialog: www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling
Meklin, Pentti ja Pekola-Sjöblom, Marianne (toim.):
Parasta Artun mitalla II
, Paras-
ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 23/2012 (Utkommer på svenska med rubriken
Struktur med Arttumått II).
Morjens. Officiellt meddelande från Lovisa, hösten 2010.
Pargas stad. Förvaltningsstadga, Justerad 11.2.2013.
Pekola-Sjöblom, Marianne:
Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina
, Tutkimus
kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa
vuosina 2008 ja 2011, Helsinki 2012.
Raseborgs förvaltningsstadga, Godkänd av stadsfullmäktige 10.11.2008, version
2011_01.
Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering 22.6.2011.
Tuori, Kaarlo: Utlåtande till Folktinget 14.4.2012.
Sandberg, Siv:
Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin
, Paras-Arttu-ohjelman
tutkimuksia nro 20, 2012.
Sandberg, Siv och Pihlaja, Ritva:
Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian
toimintamallit Suomen kunnissa
, Finansministeriets publikationer 27/2012.
Samgångsavtal mellan kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Pargas stad 27.8.2007.
Samgångsavtal mellan Liljendal, Lovisa, Pernå och Strömfors för bildande av en ny
kommun 4.8.2008.
Samgångsavtal mellan Oravais och Vörå-Maxmo kommuner, Godkänt av
kommunfullmäktige i Oravais 10.3.2010 paragraf 21 och i Vörå-Maxmo 10.3.2010
paragraf 16.
Samgangsavtal_bilaga1.pdf på pargas.fi > Aktuellt > Alla nyheter 2009 > En ny stad såg
dagens ljus!.
Skärgårdsdelegationen:
Det nationella skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–
2015
.
Strateginen yhdistyminen: www.kunnat.net/fi/palvelualueet/kuntaliitokset/
yhdistymisprosessi/strateginenyhdistyminen/Sivut/default.aspx
Suksi, Markku:
Sammanslagningsavtalet som en del av systemet för tryggandet av
språkliga grundrättigheter vid kommunsammanslagningar
, Justitieministeriet,
Utredningar och anvisningar 28/2012.
Vörå kommun. Förvaltningsstadga, Godkänd av fullmäktige 19.01.2011.
Wikberg, Kristina: ”Aktiv invånardialog i Lewisham. Demokratin når ungdomar i
Londons förorter”, Finlands kommuntidning 2/2013.