Page 105 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

Den nya kommunen – En studie av tidigare kommunsammanslagningar
105
Muntliga källor
Intervjuade och kontaktade personer
Lilian Andergård-Stenstrand, kommunikationschef, Lovisa
Marita Bagge, journalist, Vasabladet
Jan Björkwall, sakkunnig, Finlands Kommunförbund
Thomas Blomqvist, organisationskommissionens ordförande, Raseborg
Mårten Johansson, stadsdirektör, Raseborg
Peter Johansson, journalist, Västra Nyland
Kari Hagfors, förtroendevald i Lovisa, Folktingets förvaltningsutsk.
Jörgen Hermansson, organisationskommissionens ordförande, Pargas
Cecilia Hindersson, rektor, Väståbolands medb.institut
Stina Jäderholm, journalist, Borgåbladet
Olavi Kaleva, stadsdirektör, Lovisa
Helén Kurri, journalist, Östra Nyland
Nina Lindroos-Holmström, förtroendevald i Raseborg, Folktingets förvalt-
ningsutsk.
Mats Lobbas, organisationskommissionens ordförande, Lovisa
Thomas Rosenberg, fullmäktigeledamot, Lovisa
Jussi Piipponen, journalist, Pohjalainen
Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi
Kati Sointukangas, projektkoordinator, Raseborg
Folke Öhman, stadsdirektör, Pargas
Christina Öling, kommundirektö, Vörå
Per Östman, organisationskommissionens ordförande, Vörå