Page 102 - Den nya kommunen

Basic HTML Version

102
Suomenkielinen
yhteenveto
Kuntauudistus on tullut jäädäkseen. Kuntien määrä on seitsemän
viime vuoden aikana vähentynyt 111:llä, ja 68 yhdistynyttä kuntaa
on aloittanut toimintansa. Niiden joukossa ovat tämän selvityksen
esimerkkikunnat Loviisa, Parainen, Raasepori ja Vöyri.
Selvityksen tarkoitus on vastata siihen, mitä kunnissa ajateltiin
ennen yhdistymistä ja siihen, miten yhdistyminen sujui. Työssä
käydään läpi hallinnon uusia järjestämistapoja ja erilaisia kunta-
laisten arkea helpottavia palveluita. Tarkastelussa ovat etenkin lä-
hidemokratian toteutuminen sekä palvelujen saaminen kuntalai-
sen omalla äidinkielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi.
Selvityksen aineisto koostuu kirjallisuudesta, Paras-hankkeen
vaikutuksia selvittäneen arviointitutkimusohjelman eli ART-
TU-ohjelman tuloksista ja haastatteluista. Haastateltavina olivat
toisaalta kunnanjohtajat ja järjestelytoimikuntien puheenjohtajat
sekä toisaalta paikallisissa marketeissa sattumalta kohdatut kun-
talaiset.
Tutkielman esimerkkikunnista Parainen on ainoa, jolla on vi-
ralliset toimielimet lähidemokratian toteuttamiseksi. Kaupungin
valtuusto valitsee entisten saaristokuntien eli Houtskarin, Iniön,
Korppoon ja Nauvon asukkaiden ehdotuksesta jäsenet neljään
aluelautakuntaan. Pienten kuntien edustus oli edellytyksenä kun-
taliitokselle.
Haastatellut johtavat kuntapäättäjät katsoivat edustuksellisen
demokratian riittävän, mikä lienee selityksenä sille, miksi kansa-
laisvaikuttamiselle on kehitetty niin vähän kanavia. Voidakseen
vaikuttaa asioihin kuntalaiset kertoivat kääntyvänsä usein ensisi-
jaisesti kunnan luottamushenkilön tai viranhaltijan puoleen. Tämä