Page 3 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Fundera över vad besökarna vill
använda webbplatsen till.
• Ta reda på hur besökarna kommer till
webbplatsen och hur de rör sig på den.
• Tydliggör vad de olika sidorna handlar om …
• … och vad man kan ha dem till.