Page 20 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Avslutningsvis: det viktigaste ig
• Fundera över vad besökaren vill använda
webbplatsen till.
• Anpassa webbplatsen och texterna efter det