Page 18 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Så kan du hjälpa webbanvändar
som läser som ett F
• Inled med sammanfattning.
• Kom till saken snabbt.