Page 17 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Så kan du hjälpa webbanvändar
som läser snabbt och översiktlig
• Gör användbara länknamn och rubriker.
– Länknamn och huvudrubriker ska vara samma
– Locka rätt läsare, inte så många som möjligt.
– Länknamnet syns i träfflistan på sökmotorer.
• Använd gärna grafik.