Page 16 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Så kan du hjälpa webbanvändar
som läser många texter flyktigt
• Håll texterna korta.
– Dela upp.
– Komprimera.
• Undvik väggar av skrift.
– Använd grafik och bilder.
– Gör korta stycken med blankrader mellan.
– Använd mellanrubriker för att lyfta fram informa