Page 13 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Så kan du hjälpa webbanvändar
som vet att 80 % är irrelevant
• Välj någon att vända dig till.
– Välj
en
huvudsaklig mottagargrupp, inte flera.
• Visa att du vänder dig till den mottagargrup
– Använd gärna fraser i stil med ”Du som just ha