Page 12 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Webbanvändaren läser alltså …
• fördomsfullt
• flyktigt
• fort.
• Dessutom: i formen av ett F!