Page 10 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-hanell

Basic HTML Version

2012-03-14 / Linnea Hanell, Institutionen för nordiska språk
Det speciella med webbtext
• Skumläser vi på webben?
– Nja, vi skumläser vid vissa lässituationer.
• När vi använder webben är vi ofta i en
lässituation som gör att vi skumläser.
• Webben tvingar inte fram ett läsbeteende, m
inbjuder till en annan användning.