Page 9 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Mål
Mål 2
Webbplatsen är utformad så att alla kan använda den.
Strategi
• Tillgänglig och användbar enligt WCAG 2.0.
• Lättanvänd och lättförståelig.
• Skriven på klarspråk.