Page 8 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Mål
Mål 1
Webbplatsen tillgodoser användarnas behov av
information, dialog och tjänster.
Strategi
• Relevant innehåll.
• Anpassad till användarnas roller och behov.
• Effektiv drift och enklare publicering.