Page 7 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Ur riktlinjerna:
Webbplatsernas främsta syfte är att ge användarna bra
och snabb service.
” Genom ökad tillgänglighet, efterfrågat innehåll, tydlig
navigering, bättre sökfunktion och skriven på klarspråk
ska webbplatsen göra det lättare för användarna att
utföra sina tjänster och ta del av information.”