Page 6 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Riktlinjer
• Syfte
• Utgångspunkt
• Inriktningsmål och effektmål
• Ansvar och ägare av information
• Prioriteringar
• Grafisk profil
• Kris och extraordinär händelse
• Neutralitet och opartiskhet
• Marknadsföring
• Politik