Page 5 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Kommunikationspolicy
Kommunens kommunikation ska präglas av
öppenhet, tillgänglighet, tydlighet, saklighet och
snabbhet.