Page 4 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Styrande dokument
Styrande för webbplatsernas utveckling:
1. Inriktningsmål i IVE
(Inriktning Verksamhet Ekonomi)
2012-2015
Kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna. Alla
kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering
av ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska
ansökningar.
2. Kommunikationspolicy och grafisk profil för Uppsala kommun
3. Riktlinjer för Uppsala kommuns externa och interna
webbplatser.
Antagna av kommunstyrelsen 2008-11-26.
4. Mål och strategier för Uppsala kommuns webbplats 2009-2014.
Antagna av styrgruppen för webbplatserna 2009-09-15.
5. Årlig handlingsplan för Uppsala kommuns externa och interna
webbplats