Page 39 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Exempel många och långa
bestämningar till huvudord
”Kommunen äger bestämma, att hund, för vilken skatt, som på
nytt sagts är förfallen till betalning, ej erlägges, skall av
kommunen omhändertagas och, därest skatten ej betalas inom
viss tid efter från kommun erhållen anmaning med
underrättelse om påföljden, dödas.”