Page 35 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Validera text
• Funktion i Episerver, på
eller i Word
• Läsbarhetsindex (LIX), sträva efter högst 39 = medelsvår text
• Föreslår ändringar för varje mening
• Föreslår alternativa ord (ska istället för skall)