Page 34 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Skriv för målgruppen och mediet
(forts)
• Skriv ut förkortningar
- och så vidare, med mera, och dylikt, bland annat, till och med
(inte osv, mm, o dyl, bla, tom)
• Substantivsjukan
- vi registrerar (inte vi utför registrering)
• Formulera tydliga länkar
- Läs mer om snöröjning (inte bara Läs mer eller Snöröjning)
• Låt någon annan läsa din text