Page 33 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Skriv för målgruppen och mediet
(forts)
• Överför inte en trycksak direkt till webb
• Svara på frågorna vad, när, var, vem, hur och varför?
• Undvik inskjutna bisatser
• Undvik fackuttryck, utländska uttryck och byråkratspråk
- e-post (inte mail)
- fritids (inte skolbarnomsorg)
- ska (inte skall)
• Tala om vem som gör vad – undvik ”man”
• Skriv gärna aktivt
- Kalle målade huset (inte Huset målade
s
av Kalle)