Page 32 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Skriv för målgruppen och mediet
• Skriv enkelt
• Skriv kort
• Undvik onödiga för- och efterstavelser
- skaffa (inte anskaffa eller införskaffa)
- börja (inte påbörja)
- skilja (inte särskilja)
• Skriv det viktigaste först
• Strukturera som du pratar
• Skriv gärna ingress – intresseväckande inledning