Page 25 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Att läsa på skärm
Det är jobbigare att läsa på skärm än på papper,
vilket innebär att besökaren:
• snabbt vill hitta det den söker
• skumläser
• hoppar mellan stycken och sidor