Page 24 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Skillnad mellan papper och webb
• Överblick
• Läsesituation
• Läsbarhet
• Förståelse
• Kommunikation
• Produktion