Page 19 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Principer för struktur och navigering 1
• Navigering främst efter ämnen. Insidan delvis organisation
• Överskådlig – 10 alternativ i vänstermeny
• Granularitet – inte blanda stort och smått
• Bra att veta för många eller viktigt för få avgör placering
• Information finns på ett ställe
• Orientera sig – positionsrad
• Konsekvent utformad – känna igen sig