Page 18 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Grafisk form
Den grafiska formen ska underlätta för användaren
• Typsnitt som är lätt att läsa
• Länkar: blå och understrukna
• Bilder som illustrerar innehållet och av bra kvalitet
• Inga bilder som rör sig, utan att användaren själv valt det