Page 17 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Tillgänglighet
Webbplatserna ska kunna användas av största möjliga antal
medborgare och medarbetare.
Webbplatserna ska:
• fungera oavsett användarens hård- och mjukvara
• ta hänsyn till personer med särskilda behov