Page 16 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Vad påverkar användbarheten?
• Struktur
• Navigering
• Grafisk form
• Innehåll
• Språk