Page 15 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Definition av användbarhet
”Den utsträckning i vilken en specificerad användare
kan använda en produkt för att uppnå specifika mål,
med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse,
i ett givet användningssammanhang.”
ISO 9241-11