Page 13 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Vägledning för webbutveckling
Sex grundläggande principer
1. Tillgänglig
2. Användbar
3. Förtroendeingivande
4. Effektiv
5. Tekniskt oberoende
6. Åtkomlig över tid