Page 12 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Ledstjärnor och stöttepelare
E-delegationen:
Vägledning för webbutveckling
(f d Vägledningen 24-timmarswebben)
W3C:s
(World Wide Web Consortium)
rekommendationer:
WCAG 2.0
(Web Content Accessibility Guidelines)
Samarbete med
Institutionen för informatik och media
,
Uppsala universitet
, masterprogrammet