Page 11 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Handlingsplan, årlig
Utgår från
de styrande dokumenten
(IVE, Riktlinjer, Mål och strategier)
kartläggning/workshop för uppsala.se och Insidan
(behov och prioriteringar gjorda av Strategiska informatörsnätverket)
behovs- och åtgärdslista
(”produktbacklogg”)
övriga direktiv och beslut som påverkar