Page 10 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Mål
Mål 3
Webbplatsen främjar kunskapsutbyte, insyn och
möjlighet till påverkan.
Strategi
• Dela användargenererad fakta, kunskap och erfarenheter.
• Ta del av allmänna handlingar.
• Följa sitt pågående ärende.