Page 1 - 2012-03-rakt-pa-sak-seminarium-aulen-thomsson

Basic HTML Version

Klarspråk på uppsala.se
Klarspråk på webben – skriv så att andra vill läsa!
Finlands Kommunförbund 14 mars 2012.
Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun
maria.aulen-thomsson@uppsala.se