Page 9 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

9
STYRELSESAMMANTRÄDENAS FREKVENS OCH LÄNGD SAMT
ANTALET BEHANDLADE ÄRENDEN 2007
(N = 206–234)
Källa: Finlands Kommunförbund
Kommunstyrelsens
Variations-
i fastlands-
intervall
kommunerna
Antal
min–max
Sammanträden/
år
24
10–52
Ärenden/
år
365
133–1637
Ärenden/
sammanträde
15
6–43
Sammanträdenas längd, %
54
23
23
2–2,5 timmar
Under 2 timmar
3 timmar
eller mer