Page 8 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

8
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
3 Kommunstyrelsernas sammanträden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
År 2007 sammanträdde kommunstyrelserna i genomsnitt 24 gånger. Ju större
kommunen var, desto oftare sammanträdde kommunstyrelsen. Antalet samman-
träden i en kommun varierade mellan 10 och 52. Det förekom skillnader i antalet
sammanträden också mellan kommuner av samma storlek.
Kommunstyrelserna behandlade i medeltal 365 ärenden. Antalet ärenden per
sammanträde var ungefär 15. Antalet behandlade ärenden varierade mycket från
kommun till kommun. Det är ofta svårare att fatta strategiska beslut om det finns
alltför många ärenden att behandla.
Både i små och stora kommuner tar ett typiskt sammanträde 2–2,5 timmar i an-
språk. Sammanträdets genomsnittliga längd varierar kommunvis mellan en knapp
timme och fem timmar.
År 2010 skötte styrelseledamöterna förtroendesysslor – inklusive eventuella parti-
uppdrag – cirka 12 timmar i veckan. (Källa: ARTTU Beslutsfattarenkät 2010.)