Page 7 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

7
ANTALET KOMMUNSTYRELSELEDAMÖTER 2009, PERSONER
Källa: Finlands Kommunförbund
7
8
9
10
11
13
14
0
5
10
15
Färre än 2 000 invånare
2 001–5 000 invånare
5 001–10 000 invånare
10 001–20 000 invånare
20 001–50 000 invånare
50 001–100 000 invånare
Över 100 000 invånare
Antal ledamöter i genomsnitt 9