Page 6 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

6
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
2 Kommunstyrelsens storlek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunfullmäktige kan fritt avgöra antalet medlemmar i kommunstyrelsen. Det
genomsnittliga antalet styrelsemedlemmar är nio. I början av 2009 varierade anta-
let styrelseledamöter mellan sju och sjutton (i Vanda). Styrelserna är i snitt större i
kommuner med ett stort invånarantal.
I början av 2009 hade två tredjedelar av kommunstyrelserna antingen sju eller
nio medlemmar. Under 2000-talet har antalet styrelser med 7 ledamöter minskat,
medan styrelserna med 11 ledamöter har blivit fler. Styrelsernas genomsnittliga
storlek har ändå varit oförändrad sedan fullmäktigeperioden 1993–1996.
I början av fullmäktigeperioden 2009–2012 fanns det sammanlagt 3 026 ledamö-
ter i kommunstyrelserna i Fastlandsfinland. Jämfört med föregående fullmäktige-
period minskade antalet styrelseledamöter med 607 personer, dvs. ungefär 17
procent. Sedan 1993 har antalet styrelseledamöter minskat med cirka 22 procent.
Den främsta orsaken till det minskade antalet ledamöter är kommunsammanslag-
ningarna.