Page 5 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

5
PROFESSIONELL OCH POLITISK LEDNING I KOMMUNERNA
Kommundirektören
ansvarar
för en god, kompetent
beredning. Han eller hon
sparrar styrelsen och fångar
upp stämningar som underlag
för beslut.
Kommunstyrelsen
skapar
genom ett gott arbete
förutsättningar för
tjänstemannaledningens
arbete. Styrelsen ansvarar
också för att fullmäktige har
tillräckliga möjligheter till
strategiarbete.
För att leda en
kommun behövs ett
gott samarbete
mellan den politiska
ledningen och
tjänstemanna-
ledningen.
Källa: Finlands Kommunförbund