Page 32 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

15 Mer om temat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statistiska uppgifter:
Statistik över kommunstyrelser, arvoden och sammanträden kommunvis:
www.kommunerna.net/statistik
Forskning:
Parasta naisille? Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa. (Kommunsam-
manslagningar och kvinnlig representation i kommunernas ledning.) Undersök-
ningar som ingår i programmet för utvärdering av strukturreformen, Paras-ARTTU,
nr 7. Pikkala Sari. 2010
Kuntademokratian ja johtamisen tila valtuustokaudella 2005–2008 (Den kommunala
demokratins och ledningens nuläge 2005–2008). Acta nr 215. Jäntti Anni och Pekola-
Sjöblom Marianne (red.)
Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001–2004 (Den representa-
tiva demokratin i kommunerna under fullmäktiges mandatperiod 2001–2004). Acta nr
173. Kurikka Päivi, Majoinen Kaija och Pekola-Sjöblom Marianne
Utredningar: Kunnanjohtajien saatavuus (Tillgång till kommundirektörer). En statistisk utred-
ning av processen vid rekrytering av kommundirektörer 1996–2008. Jäntti Anni.
Kommunförbundets bokhandel:
www.kommunerna.net/bokhandel
Uppgifter om styrelserna och arbetet i dessa:
www.kommunerna.net/demokrati
> Representativ demokrati