Page 31 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

31
DE KOMMUNALA LEDNINGSGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING 2008, %
(N = 232)
Källa: Finlands Kommunförbund
Kommundirektör/stadsdirektör
Förvaltningsdirektörer/
sektordirektörer
Kommunsekreterare,
förvaltningsdirektör
Ekonomidirektör, kamrer
Personalchef
Personalrepresentant(er)
Något annat
Informatör, informationschef
11
14
29
33
65
91
97
100
0
20
40
60
80
100