Page 3 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

3
Innehåll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Professionell och politisk ledning i kommunerna _____________________ 4
2 Kommunstyrelsens storlek ______________________________________ 6
3 Kommunstyrelsernas sammanträden ______________________________ 8
4 Gott styrelsearbete – principer och sätt att verka ____________________ 10
5 Partiernas andelar av styrelseplatserna____________________________ 12
6 Styrelseledamöternas köns- och åldersfördelning ___________________ 14
7 Styrelseledamöternas arbetsgivare enligt sektor ____________________ 16
8 Styrelseledamöternas erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag_____ 18
9 Styrelseordförandenas profil ____________________________________ 20
10 Styrelseordförandenas och ledamöternas arvoden ___________________ 22
11 Kommundirektör och borgmästare _______________________________ 24
12 Direktörsavtalens antal ________________________________________ 26
13 Kommundirektörernas profil ___________________________________ 28
14 Arbetet i en ledningsgrupp _____________________________________ 30
15 Mer om temat ______________________________________________ 32