Page 29 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

29
Källa: Lönestatistik för kommunsektorn, Statistikcentralen
KOMMUNDIREKTÖRERNAS
ÅLDERSFÖRDELNING 2009, %
9
18
71
1
25–39 år
50–64 år
65– år
40–49 år
KOMMUNDIREKTÖRERNAS TOTALA
INKOMSTER ENL. KOMMUNSTORLEK
2009, EURO/MÅN.
(kommundirektörer på heltid med full lön)
Totala inkomster,
Kommunstorlek 1.1.2009
euro/mån
Färre än 2 000 invånare
5 022
2 001–4 000 invånare
5 599
4 001–6 000 invånare
5 916
6 001–8 000 invånare
6 521
8 001–10 000 invånare
6 933
10 001–12 000 invånare
7 007
12 001–15 000 invånare
7 416
15 001–20 000 invånare
7 510
20 001–30 000 invånare
8 340
30 001–50 000 invånare
9 300
50 001–100 000 invånare
11 129
Över 100 000 invånare
13 728
Fastlandskommunerna
6 717