Page 28 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

28
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
13 Kommundirektörernas profil
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lön: Kommundirektörernas totalinkomst varierar enligt kommunens invånarantal
och omfattningen av de kommunala verksamheterna. I kommuner med färre än
2 000 invånare är den ordinarie månadslönen inklusive erfarenhetstillägg cirka
5 000 euro och i kommuner med fler än 100 000 invånare cirka 13 700 euro.
Ålder: Av kommundirektörerna har 73 procent fyllt 50 år. Endast cirka fyra procent
är under 35 år. Uppskattningsvis en femtedel av kommundirektörerna avgår med
pension inom de närmaste fem åren.
Kön: I början av 2009 var kvinnornas andel av kommundirektörerna ungefär 15
procent. Flest kvinnliga kommundirektörer finns i de små kommunerna.
Utbildningsnivå: Av kommundirektörerna har 96 procent avlagt en examen på
högskolenivå. Det finns fler kommundirektörer som har skrivit en doktorsavhand-
ling än direktörer som avlagt endast examen på institutsnivå.