Page 27 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

27
61
49
59
51
45
32
6
8
9
7
13
3
33
43
32
42
43
65
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Över 50 000 invånare
20 001–50 000 invånare
10 001–20 000 invånare
5 001–10 000 invånare
2 001–5 000 invånare
Färre än 2 000 invänare
Ja Planeras Nej
Källa: Finlands Kommunförbund
ANTALET DIREKTÖRSAVTAL I FASTLANDSKOMMUNERNA 2010, %