Page 25 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

25
KOMMUNDIREKTÖRER SOM ANSTÄLLTS FÖR VISS TID 2001–2009, %
Inkl. avlönad personal i huvudsakligt tjänsteförhållande
Källa: Lönestatistik för kommunsektorn, Statistikcentralen
10,0 9,6
9,2
9,5
7,2
8,0
9,5
9,1
8,5
0
2
4
6
8
10
12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009