Page 23 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

23
Källa: Finlands Kommunförbund
MÖTES- OCH ÅRSARVODEN FÖR ORDFÖRANDENA OCH LEDAMÖTERNA
I KOMMUNSTYRELSE 2009, €
Kommunstyrelse-
Kommunstyrselse-
ordförande
ledamot
Kommunstorlek 1.1.2009
€/sammanträde €/år
€/sammanträde
Färre än 2 000 invånare
51
1 093
37
2 000–5 000 invånare
64
1 576
46
5 001–10 000 invånare
79
2 099
57
10 001–20 000 invånare
93
2 533
67
20 001–50 000 invånare
120
2 809
79
50 001–100 000 invånare
161
4 560
109
Över 100 000 invånare
213
5 787
166
Fastlandskommunerna
83
2 102
59